De pellet als nieuwe energiebron

Op deze pagina vindt u meer informatie over deze nieuwe energie bron.

Naast het uitgebreide aanbod Pelletkachels hebben wij ook een ruim aanbod in pellets.
Pelletkachel.org is eveneens onderdeel van Hercules Haarden te Vught. aldaar bevindt zich een showroom waar  meerdere modellen tentoon gesteld staan.


Voor een bezichtiging aan de showroom is het raadzaam om een afspraak te maken. Dan zal de koffie klaarstaan!
U kunt een afspraak maken d.m.v email of telefonisch.


Wat zijn Pelletkachels?
Pelletkachels zijn verbrandingstoestellen, waarin houtpellets verbrand worden. De kachel beschikt over een thermostaat en door de geavanceerde techniek in de kachel regelt deze zichzelf. Het zorgt voor een zuinige verbranding en een zeer hoog rendement. Geen co2 uitstoot die onze aarde doet opwarmen omdat de plant waaruit zijn brandstof is geperst in zijn groeiproces eenzelfde hoeveelheid co2 op neemt.  Het enige dat u hoeft te doen is te zorgen dat er voldoende pellets in de opslag van de kachel zitten.  De specialisten van Hercules Haarden stellen uw kachel, bij montage, altijd optimaal af op de situatie en bij voorkeur ook op de brandstof die er in wordt verstookt.
Besparing in stookkosten van minstens 40% op uw traditionele energienota is een feit als u een pelletkachel installeert. Met enkele simpele aanpassingen in uw woning of bedrijfspand kunt u de gaskraan definitief dichtdraaien.

Een pelletkachel systeem welke is afgesteld op uw situatie en bij voorkeur op de te verstoken brandstof realiseert een besparing die duidelijk hoger ligt dan 40%.
Bij hercules verstaat men het vak en bezit men de kennis om deze systemen tot het uiterste te drijven.
een besparing van meer dan 60% is meer regel dan uitzondering.

Wat zijn pellets?
Houtpellets zijn kleine handzame geperste houten staafjes met een diameter van 6-8 mm en een lengte van 10-40 mm.  Ze zijn ideaal voor toepassing in volledig geautomatiseerde CV- of kachelsystemen werkend op houtpellets. Als grondstof voor de pellets wordt goed gedroogd afvalhout gebruikt. Het hout is grotendeels ontdaan van schors en bevat een absoluut minimum aan verontreinigingen. Met speciale machines wordt het hout samengeperst tot pellets. De harsen in het hout dienen hierbij als bindmiddel.
Deze pellets vormen een zeer belangrijke ontwikkeling voor zakelijk of particulier gebruik omdat ze een hoger gebruiksgemak bieden dan brandhout. De toevoer naar de brander is geheel automatisch. De dichtheid is zo groot dat ze zinken in water. Het soortelijke gewicht van de houtpellet zelf is 1,2 kg/dm3 en het stortgewicht is 650 kg/m3. Daarnaast zijn de asresten slechts 0,4 tot maximaal 1% en kan de verbrandingswaarde oplopen tot 19 MJ/kg. Als vuistregel kan men aanhouden dat de verbrandingswaarde van 1,7 kg pellets gelijk is aan 1 m3 aardgas of 1liter stook olie .
Met de pellets keren we voor een stuk terug naar de romantische tijd van de houtkachels. U blijft genieten van het vlammenspel van brandend hout, maar met het grote verschil dat het comfort van de nieuwe generatie pellet houtkachels, niet te vergelijken is met de kachels van weleer. Pellets maken het leven aangenaam en zijn een van de meest milieuvriendelijke brandstoffen.
Een hand vol houtpellets

Houtpellets

Houtpellets is een vorm van vaste brandstof, die wordt gebruikt voor verwarming van panden of water. Deze brandstof wordt vervaardigd uit samengeperste houtvezel. Voornamelijk/vaak afvalhout. De verbranding in een pelletkachel kan precies gecontroleerd worden en zodoende met hoog rendement gebeuren.

De hoeveelheid energie per droog volume is lager dan die van stookolie (5 kWh/kg voor pellets tegenover 11,9 kWh/kg voor olie). De opslag is echter eenvoudiger omdat er geen milieubeschermende maatregelen getroffen hoeven worden zoals bij olie.

Eigenschappen

De kleur van de pellets zegt niet noodzakelijk iets over de kwaliteit, maar eerder over de toegepaste houtsoort. Donkere pellets bevatten houtsoorten zoals eikenhout. Deze pellets branden heter en minder fel. Bleke pellets zijn vaak vervaardigd uit houtsoorten zoals dennenhout. Deze branden vlugger en hebben vaak een lagere calorische waarde.

Kwaliteit

Sinds januari 2010 is de Europese Commissie bezig een nieuwe standaard in te voeren voor houtpellets daar vooral DIN+ fraudegevoelig bleek te zijn en in mindere mate DIN 51731 en de Önorm die uit de vorige eeuw stammen en niet meer up to date zijn. De nieuwe norm is EN+ welke verdeeld is in 3 categorieën; EN+ A1, EN+ A2 en EN+ B. Vooral voor houtzagerijen die een eigen pers hebben zijn A1 en A2 interessant. In deze categorieën dient men exact aan te kunnen tonen waar de grondstof vandaan komt. Bij A1 en A2 dient de houtpellet uit schoon onbehandeld hout te bestaan. Kwaliteit A2 heeft in plaats van een chloorgehalte van <0,02% een grenswaarde van <0.03%. Categorie B is voor houtpelletfabrieken die op grote schaal grondstoffen inzamelen. Categorie B wil dus niet zeggen dat het een slechtere kwaliteit is. Enkel de exacte herkomst van de grondstoffen is moeilijk aan te tonen.

Voorts kan een fabriek ook nog NTA 8080 gecertificeerd zijn. Deze certificering dekt volledig de kwaliteit van de grondstoffen alsook het bewijs dat alles schoon, onbehandeld en uit gecontroleerde houtkap komt. NTA 8080 wordt streng gecontroleerd door onafhankelijk aangewezen laboratoria door middel van steekproeven bij desbetreffende fabrieken.

Opslag

De opslag van de pellets kan gebeuren in een opslagkamer, een ondergrondse tank of een flexibele losstaande tank. De aanvoer vanuit deze opslagmogelijkheden gebeurt gewoonlijk volautomatisch. Pellets kunnen met bijvoorbeeld wormschroeven goed getransporteerd worden.

Bron: Wikipedia

Hercules haarden zegt NEE tegen Schaliegas!

Wat is Schaliegas?

Schaliegas is aardgas dat wordt gewonnen uit schalie. Om dit gesteente te bereiken worden boringen uitgevoerd die horizontaal worden voortgezet, zodra de steenlaag bereikt is. Aangezien boringen niet voldoende zijn om het gas te doen vrijkomen, dient de boorput te worden gestimuleerd.

Dit gebeurt door middel van een techniek die hydraulisch fractureren, fraccen of (Engels) “fracking” genoemd wordt. Hierbij worden onder hoge druk grote hoeveelheden water, zand en chemicaliën ingespoten. Door de grote druk breekt het gesteente. De ontstane scheurtjes worden open gehouden door het ingespoten zand. Deze mix van water en chemicaliën wordt dan weer opgepompt. Dit productiewater (produced water) neemt zware metalen en van nature radioactieve elementen uit de ondergrond op. Dit moet als chemisch afval worden verwerkt. Een gedeelte van de gebruikte chemicaliën en vloeistoffen blijft echter in het gesteente achter.

De methode van hydraulisch fractureren wordt pas sinds het einde van de 20e eeuw op grote schaal gebruikt. De commerciële winning van schaliegas is dan ook een vrij jong fenomeen. De exploitatie van schaliegas zal de energiemarkten beïnvloeden. De International Energy Agency voorspelt dat de Verenigde Staten tegen 2035 een netto-uitvoerder in plaats van een invoerder van gas zullen zijn door de winning van schaliegas. De olie- en gasindustrie wijst op de hoge winstverwachtingen en successen, terwijl de tegenstanders blijven wijzen op de gevaren.

Schaliegas moet stoppen!

Wij zijn van mening dat Schaliegas absoluut niet nodig is en dat wij vele malen betere alternatieven kunnen bieden op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier.

Enkele voordelen van het gebruik van pellets en pelletkachels:

 • Onuitputtelijke bron, dus zekerheid van beschikbaarheid: Vooral door het al of niet “economisch gestuurde” schaarser worden van buitenlandse brandstoffenleveranciers (gas- en olielanden) bieden pellets een zeer goed alternatief.

 • Optimaal gebruik van reststromen: Het hergebruik van reststromen zoals houtsnippers, zaagsel en houtkrullen voorkomt dat deze stromen als afval worden gestort. Door ze als brandstof te gebruiken worden ze nuttig ingezet, wat positief is voor milieu en economie.

 • Vorming van arbeidsplaatsen: De productie en het gebruik van hout in eigen land schept arbeidsplaatsen in de industrie, dienstverlening en in de land- en bosbouw.

 • Minder risico’s tijdens transport: Milieuvervuiling als gevolg van lekkende olieopslag tanks en gasleidingen, valt bij het gebruik van pellets als brandstof weg. Ook het gevaar van explosies, brand en grondwaterverontreinigingen is bij de opslag van deze brandstof in vergelijking met de fossiele energiedragers beduidend minder.

 • Prijsvoordeel ten opzichte van andere brandstoffen: Besparingen van meer dan 50 % van de energiekosten is goed mogelijk. De prijs is vrij stabiel. Beursspeculaties, internationale spanningen, tekorten of een oorlog in het nabije oosten hebben weinig invloed op de prijs van dit type hout.

 • Opslag: Pellets kunnen op een gewone droge afgesloten plaats als schuur of garage jaren bewaard blijven, bij voorkeur op een houten pallet. Voor de veel eiser kan een aparte ruimte voor de pellets in de tuin ingebouwd worden.

 • Emissies: Houtpellets hebben een lagere emissie van rookgassen dan andere biobrandstoffen.”

 • Onafhankelijkheid: Houtpelletsystemen maken de eigenaar onafhankelijk van verre leveranciers, ook minder afhankelijk van energiebedrijven. Dit wordt vaak hoog gewaardeerd

 • Rendement: Pelletkachels hebben volgens de leveranciers een rendement van meer dan 90%. Dit kan alleen maag gehaald worden in een goed afgestelde kachel.

 • Energie bij het fabriceren van de pellets: De totale (wellicht grijze) energie bedraagt ongeveer 2 à 3%. Dit is in vergelijking met gas (10%), stookolie (13%) en elektriciteit (30%) zeer weinig.

 • Kwaliteit van de pellets. De Duitse Industrienorm DIN en ENplus norm. garandeert een goede pellet. Controle: een goede pellet zinkt in water (dichtheid > 1,1) en is compact (valt niet snel uiteen vergelijk de afbeelding rechts). Niet alle merken pellets voldoen (volledig) aan de DIN.

 • Restant: Pellets leveren slechts 0,4 tot 1% as die opgevangen wordt in de aslade van de pelletkachel en die perfect bruikbaar is als meststof voor de tuin.

 • Schoon. Er komt geen rook de kamer in als pellets worden bijgevuld (éénmaal per dag of per twee dagen).

 • Pellethaarden zijn ook verkrijgbaar als inbouwhaard.

 • De luxe van een gashaard en de gezelligheid van een haardvuur.